NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.

Ingenting kan bestilles akkurat nå. Kom snart igjen.

Det er per i dag stor usikkerhet hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre årets fagkongress. Vi planlegger som om kongressen vil gå som vanlig, men pga Covid-pandemien vil vi ikke kunne åpne for påmelding før situasjonen i verden og Norge er mer avklart.