NSFLIS Hedmark lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget. Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt via mail.

Presentasjon av fredagens forelesere

Line Kathrine Lund

Overlege barneavdeling. Engasjert foreleser, skal snakke om stabilisering av dårlige barn før de overflyttes større sykehus. En problemstilling som svært mange lokalsykehus står i rundt omkring i landet.

Brita Fosser Olsen

Hun er intensivsykepleier med PhD innen smertevurdering, Sykehuset i Østfold. Driver med nye prosjekter nå, skal snakke om smerte og delir, og konsekvensene det får for pasientene etter intensivopphold.

Audun Stubhaug

Han er professor i anestesiologi ved Universitetet i Oslo og leder av Avdeling for smertemedisin i Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus. Han er spesialist innen smerte.

Hege Skavern 

Hun er intensivsykepleier, Høgskolelektor Høyskolen i Innlandet, faglærer intensivutdanningen. Deltatt i prosjekt innen bruk av VR-teknologi.

Dag Erik Lutnæs:

Han er intensivsykepleier med tverrfaglig mastergrad i menneskelige faktorer og systemsikkerhet. Skal fortelle om den nyopprettede Undersøkelseskommisjonen for Helse og Omsorgstjenesten hvor man nå jobber. I tillegg vil han problematiskere begrepet «menneskelig feil» og hvorfor dette begrepet er en analytisk blindvei.

Fredrik Bendiksen

Han er  Idrettsmedisiner og  jobber med organisasjons- og lederutvikling ved siden av sine verv i IOC, og en rekke styreverv. Fredrik jobber med individuell lederutvikling og holder seminarer om aktive valg, effektivt lederskap og yteevne, arbeidsglede, hva som gjenkjennes i gode team, målsetningsprosesser og endringsprosesser. Han har vært nært tilknyttet idretten gjennom mange år som laglege, sjefslege for den norske OL-troppen i Sorchi, samt lang erfaring som ansvarlig lege ved en rekke nasjonale og internasjonale arrangementer. Han er nå president for IOC- organisasjonskomite for Advanced Team Physican Course og IOC World Conference om Prevention of Injury and lllness in sport.