NSFLIS Hedmark lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget. Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt via mail.

Presentasjon av onsdagens forelesere

Kathleen Vollman

Hun er intensivsykepleier, klinisk spesialist, underviser og konsulent. Hennes fagområder er respirasjon, forebygging av sykehus relaterte skader, arbeidskultur og sepsisbehandling. Fra 1989 til 2003 jobbet hun som klinisk sykepleiespesialist på medisinsk intensiv på Henry Ford Hospital i Detroit. Hennes firma «ADVANCING NURSING LLC» fokuserer på å etablere gode arbeidsmiljø gjennom å styrke sykepleierenes kompetanse og kunnskap. I 2004 ble Kathleen ansatt på the College of Critical Care Medicine, I 2009 ble hun ansatt på the American Academy of Nurses. I 2012 ble hun æresmedlem i World Federation of Critical Care Nurses (WFCCN). For tiden er hun kasserer I WFCCN.

Hennes workshop  Creating your bold voice: A comprehensive approach to the art of public speaking vil trene deltagerne i effektiv kommunikasjon til et publikum , så vel som i en sykepleie/pasient/pårørende dialog. Kompetanse på dette området er essensiellt for å oppnå suksess i form av å nå frem med budskapet. Du vil lære teknikker for å redusere nervøsitet for å snakke høyt foran forsamlinger og strategier for å presentere budskapet klart og konsist.

Mari Oma Ohnstad

Høgskolelektor/PhD-stipendiat ved  Lovisenberg Diakonale Høgskole (LDH)

Utdannet nyfødtsykepleier og intensivsykepleier. Har arbeidet 16 år ved nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet, og er svært engasjert i intensivsykepleie til kritisk syke nyfødte barn og deres familier. Startet i 2016 som høgskolelektor ved LDH, spesielt tilknyttet intensivutdanningen. Holder for tiden på med et doktorgradsprosjekt, hvor fokuset er vellykket respiratoravvenning for de aller minste intensivpasientene. Ellers engasjert gjennom nestlederverv i lokalstyret til NSFLIS Oslo.

Rita F Hargott

Intensivsykepleier i 18 år, fagutviklingssykepleier i 9 år ved Intensivseksjonen ved Sykehuset i Vestfold og fullført påbygg master i intensivsykepleie juni 2019 ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Mona Ringdal

Hun er intensivsykepleier og jobber til daglig som førsteamanuensis på institutt for Helse- og omsorgsvitenskap ved Universitetet i Gøteborg. Mona har også stilling som spesialkonsulent ved sykehuset i Kungälvs.

Ringdal har bred forskningserfaring innen både kvalitative og kvantitative forskningsprosjekt og har en rekke publikasjoner i flere fagfellevurderte tidskrifter og i lærebøker.

Hun har flere forskningsinteresser og disse varierer fra intensivpasientens minner om intensivfasen og til hvordan intensivpasienten erfarer intensivoppholdet og tiden etterpå. Klinisk simulering og bruk av drama som pedagogisk metode er også et av hennes forskningstema og her har hun samarbeidet med Griffith University i Australia. Et av hennes nyere forskningsprosjekt er online simulering, dette gjør hun i et tverrfaglig samarbeid med Calgary University i Canada og Griffith University i Australia.

Temaet som Ringdal skal snakke om på kongressen er bruk av drama som en pedagogisk metode i simulering.