NSFLIS Hedmark lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget. Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt via mail.

Presentasjon av torsdagens forelesere

Øyvind Nordbø

Han er seniorrådgiver i Fag- og helsepolitisk avdeling, Norsk Sykepleierforbund, med arbeidsområder knyttet til ledelse, organisering, pasientsikkerhet og kvalitet. Har hatt en sentral rolle i videreutvikling og revideringer av NSFs forsvarlighetshefte. Han har bakgrunn som kreftsykepleier og kandidat i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet som sykepleier og leder på Radiumhospitalet og i Kreftforeningen.

Dag-Gunnar Stubberud

Han jobber som førstelektor ved mastergradsstudiet og videreutdanningen i intensivsykepleie ved OsloMet. Stubberud er redaktør og forfatter av Klinisk sykepleie og det første norske læreverket i Intensivsykepleie. Han er også redaktør for og forfatter av flere andre fagbøker.

Bror Johnstad

 Han er overlege anestesi/avdelingssjef i Sykehuset Innlandet, akuttmedisinsk avdeling, Elverum- Hamar. Liker å beskrive seg som en landsens intensivlege. Sitter i nasjonal ekspertgruppe for "Tidlig oppdagelse av sepsis" i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24/7

Haakon Hovde

Han er intensivsykepleier og jobber ved intensiv Tønsberg Sykehus. Han har også en master i intensivsykepleie. I tillegg sitter han i NSFLIS  landssyyret som leder for utdanningsutvalget.

Liv- Anita D Hoel

Hun er intensivsykepleiere ved intensiv Tønsberg Sykehus, master i intensivsykepleie.

​​Frode Johansen

Han er psykiatrisk sykepleier. Frode har i sin masteroppgave fokusert på vold og trusler i somatiske avdelinger og vil snakke om forebygging og håndtering av denne problematikken i intensivavdelinger.

Gudleik Leir

Han er lege, advokat, og cand. Mag. i fagene statsvitenskap, psykologi og pedagogikk. For tiden sjef for rådgivende overleger i NAV Oslo, i tillegg til advokatpraksis og deltidsstilling som konsernoverlege i Aberia Healthcare.

Kristin Kolloen

Hun er intensivsykepleier. Kristin ble kritisk syk og selv intensivpasient. Har et godt foredrag og er mye brukt på intensivutdanningen om sine opplevelser. Jobber i dag i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet HF.

Trond Markestad 

Lege og professor i pediatri. Erfaring fra USA, Canada og Sykehuset Innlandet, men mest fra Barneklinikken på Haukeland Sykehus. Sjef for nyfødtavdelingen  i 15 år og klinikksjef i ett år. Professor ved Universitetet i Bergen. Har også vært kommuneoverlege i Vestre Toten kommune. Arbeidet mye med med etikk, leder i Den norske legeforeningens råd for legeetikk i 8 år, medlem i 16 år. Fått St.Olavs-orden for sitt arbeid innen nyfødtmedisin.