Invitasjon til presentasjon av postere og frie foredrag.

På NSFLIS sin fagkongress i år vil det være mulig å ta med og vise frem sin poster. For å kunne presentere sin poster og bli med på posterkonkurransen må du/dere sende inn et komplett abstrakt som beskriver studien eller prosjektet deres. NSFLIS sitt Forsknings- og Utdanningsutvalg (FoUU) kårer årets poster under festmiddagen på fagkongressen.

 

Frist for innsendelse er 1. september 2021.

Har du et spennende prosjekt du har jobbet med og som du ønsker å presentere under årets fagkongress? Vi vil arrangere en seanse med frie foredrag 10. november der du og fler kan presentere deres prosjekter. På lik linje med vårt fagprogram ønsker vi prosjekter som omfatter både barn og voksne. Hver foredragsholder får tildelt 12 minutter tale og 3 minutter til spørsmål. 

Følg linken under og fyll inn skjemaet innen 20. september.