Invitasjon til presentasjon av postere

På NSFLIS sin fagkongress i år vil det være mulig å ta med og vise frem sin poster. For å kunne presentere sin poster og bli med på posterkonkurransen må du/dere sende inn et komplett abstrakt som beskriver studien eller prosjektet deres. NSFLIS sitt Forsknings- og Utdanningsutvalg (FoUU) kårer årets poster under festmiddagen på fagkongressen.

 

Frist for innsendelse er 1. september 2021.