Siden er under utarbeidelse

Det er per i dag stor usikkerhet hvorvidt det vil være mulig å gjennomføre årets fagkongress. Vi planlegger som om kongressen vil gå som vanlig, men pga Covid-pandemien vil vi ikke kunne åpne for påmelding før situasjonen i verden og Norge er mer avklart. 

NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.