Bjørn Bendz

Kardiolog og Klinikksjef i Hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS, Rikshopitalet

NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.