Britt Fredriksen

Intensivsykepleier/HVHS-koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet

NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.