Marte-Marie Wallander Karlsen

Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1, OUS, Rikshospitalet/ Studieleder og førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole

NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.