Påmelding til årets fagkongress

Påmelding til året fagkongress åpnes først i mai på grunn av restriksjoner knyttet til den pågående pandemien. Vi håper og tror at vaksinen gjør at kongressen og generalforsamlingen kan gå av stablen som planlagt, men vi må vurderer situasjonen før vi åpner for påmelding.

 

Dersom vi ikke kan avholde kongressen på Meet Ullevål, i Oslo pga fortsatt restriksjoner vil arrangement gå digitalt. 

 

                                                      Hold av datoene!

NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.