Påmelding til årets fagkongress åpner i august

Påmelding til året fagkongress er utsatt til medio august på grunn av restriksjoner knyttet til den pågående pandemien. Vi håper og tror at vaksinen gjør at kongressen og generalforsamlingen kan gå av stablen som planlagt, men vi må vurderer situasjonen før vi åpner for påmelding

                                                      Hold av datoene!

Priser for medlemmer av NSFLIS

Delta på hele kongressen 8,9 og 10/10

Delta på fagseminaret 9 og 10/10

Delta på på kun mandag 8/10 

Delta på en dag 9 eller 10/10

3900 kr

3100 kr

1200 kr

1800 kr

Kontigent for 2021 må være betalt for å få medlemspris. Vennligst kontroller at kontigenten er betalt før påmelding. Dersom du er intensivsykepleier og vil bli medlem klikk her.

Priser for ikke - medlemmer

Delta på hele kongressen 8,9 og 10/10

Delta på fagseminaret 9 og 10/10

Delta på på kun mandag 8/10

Delta på en dag 9 eller 10/10

7800 kr

6200 kr

2400 kr

3600 kr

Smitteverntiltak vil kunne påvirke gjennomføringen av fagkongressen og begrense antall plasser på Meet Ullevaal. Medlemmer av NSFLIS vil bli prioritert foran ikke-medlemmer til fysisk deltagelse. Dersom vi ikke kan avholde kongressen som normalt på Meet Ullevål grunnet fortsatt restriksjoner vil arrangement foregå helt eller delvis digitalt.