Påmelding til årets fagkongress åpner i august

Påmelding til året fagkongress er utsatt til august på grunn av restriksjoner knyttet til den pågående pandemien. Vi håper og tror at vaksinen gjør at kongressen og generalforsamlingen kan gå av stablen som planlagt, men vi må vurderer situasjonen før vi åpner for påmelding.

 

Dersom vi ikke kan avholde kongressen som normalt på Meet Ullevål, i Oslo pga fortsatt restriksjoner vil arrangement gå helt eller delvis digitalt. 

 

                                                      Hold av datoene!