Tirsdag 9 november

Med forbehold om endringer

Nytt liv - Muligheter og utfordringer

Kristin Wisløff Aase, Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet 

Kardiogent sjokk – er det håp for bedre overlevelse?  

Bjørn Bendz, Kardiolog og klinikksjef i Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS[

Hjertetransplantasjon - Nytt liv, nye muligheter

Gro Sørensen, Intensivsykepleier/VAD koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet 

CO-forgiftninger og grottefesten i Oslo

Emilie Sveinang Hemma, Lege i spesialisering ved Akuttmedisinsk avdeling/ CBRNE senteret OUS, Ullevål 

Psykososial støtte til helsepersonell under covid-pandemien

Bente Baklund, Spesialsykepleier ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp/ Lovisenberg Diakonale sykehus

Senskader hos intensivpasienter - innlagt på grunn av COVID-19

Kristin Hofsø, Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1 OUS, Rikshospitalet/ Førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole

Onsdag 10 november

Med forbehold om endringer

Frie foredrag

Det er satt er satt av tid til frie foredrag.Det er en gylden mulighet for deg som ønsker å presentere et prosjekt eller annet utviklingsarbeid til eget fagmiljø.​

Parallell 1

Behandling av traumepasienten 

Pål Aksel Næss/ Tina Gaarder Overleger/professorer ved avdeling for traumatologi, Akuttklinikken OUS, Ullevål

Fra nattevakt i hvitt til pårørenderom i frykt 

Tove Halsos Klinkenberg, Intensivsykepleier ved PO/Intensiv, Diakonhjemmet sykehus

Nye perspektiver i samhandling med våkne intensivpasienter-muligheter og utfordringer

Marte-Marie Wallander Karlsen, Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1, OUS, Rikshospitalet/ Studieleder og førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole

Parallell 2

Små barn på respirator – vurdering og behandling

Guro Grindheim, Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet

Smertelindring av barn på intensiv – vurdering og behandling

Anne Cecilie Strand Intensivsykepleier/ klinisk spesialist ved Barneintensiv OUS, Rikshospitalet

Medfødt hjertefeil i Norge. Erfaringer fra de siste 40 år

Britt Fredriksen Intensivsykepleier/HVHS-koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet

Avslutningsforelesning

Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør i Helsedirektoratet