Torsdag 16 september:

Fredag 17 september:

Frie foredrag

Det er satt er satt av tid til frie foredrag.Det er en gylden mulighet for deg som ønsker å presentere et prosjekt eller annet utviklingsarbeid til eget fagmiljø.​

Parallell 1

Parallell 2

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer

Nytt liv - Muligheter og utfordringer

Kristin Wisløff Aase, Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet 

Kardiogent sjokk – er det håp for bedre overlevelse?  

Bjørn Bendz, Kardiolog og klinikksjef i Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS[

Hjertetransplantasjon - Nytt liv, nye muligheter

Gro Sørensen, Intensivsykepleier/VAD koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet 

CO-forgiftninger og grottefesten i Oslo

Emilie Sveinang Hemma, Lege i spesialisering ved Akuttmedisinsk avdeling/ CBRNE senteret OUS, Ullevål 

Psykososial støtte til helsepersonell under covid-pandemien

Bente Baklund, Spesialsykepleier ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp/ Lovisenberg Diakonale sykehus

Senskader hos intensivpasienter - innlagt på grunn av COVID-19

Kristin Hofsø, Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1 OUS, Rikshospitalet/ Førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole

Behandling av traumepasienten 

Pål Aksel Næss/ Tina Gaarder Overleger/professorer ved avdeling for traumatologi, Akuttklinikken OUS, Ullevål

Fra nattevakt i hvitt til pårørenderom i frykt 

Tove Halsos Klinkenberg, Intensivsykepleier ved PO/Intensiv, Diakonhjemmet sykehus

Nye perspektiver i samhandling med våkne intensivpasienter-muligheter og utfordringer

Marte-Marie Wallander Karlsen, Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1, OUS, Rikshospitalet/ Studieleder og førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole

Små barn på respirator – vurdering og behandling

Guro Grindheim, Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet

Smertelindring av barn på intensiv – vurdering og behandling

Anne Cecilie Strand Intensivsykepleier/ klinisk spesialist ved Barneintensiv OUS, Rikshospitalet

Medfødt hjertefeil i Norge. Erfaringer fra de siste 40 år

Britt Fredriksen Intensivsykepleier/HVHS-koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet

Avslutningsforelesning

Espen Rostrup Nakstad, Assisterende direktør i Helsedirektoratet

NSFLIS Oslo lokalgruppe arrangerer årets fagkongress i samarbeid med landsstyret og utdanningsutvalget.

Årets viktigste Intensivkongress.

Ansvarlig for nettsiden er Kari Bue, fagkongressansvarlig, NSFLIS. Ved problemer med nettsiden, ta kontakt

via mail.