top of page

Abstrakt for postere

Det er nå åpnet for innsendelse av abstrakt poster til intensivsykepleierne NSFs
fagkongress i Østfold 18-20 september. Alle tema innenfor vårt fagfelt er
aktuelle. Vi åpner for postere i to kategorier: fagutviklingsprosjekt og forskningsprosjekt.
Abstraktet struktureres etter skjema og skal ikke inneholde mer enn 350 ord
eksklusive navn, tittel og arbeidsted, adresse og e-post.

Posteren skal utformes størrelse 90 x 120 cm, innsender har selv ansvar for å
trykke og medbringe denne til kongressen. Frist for innsendelse av abstrakt for
poster er tirsdag 20.08.2024. Aksepterte postere får tilbakemelding forløpende.

I år vil det deles ut prisen for postere gå til beste fagutviklingsprosjekt og beste
forskningsprosjekt. Posterne fagfellevurderes av en komité og priser blir delt ut
under festmiddagen. Postere vurderes etter følgende kriterier:
 

  • Vitenskapelig kvalitet

  • Implikasjoner for klinisk praksis

  • Presentasjonsform

 


TRYKK HER for link til påmelding!

Med vennlig hilsen forsknings og utdanningsutvalget intensivsykepleiere NSF.

 

 

Ved spørsmål om abstrakt/poster ta kontakt med Matias Rasi, FoU-ansvarlig Landsstyret INSF

 

Mail: matiasrasi81@gmail.com 

bottom of page