top of page

Abstrakt for postere

Det er nå åpnet for innsendelse av abstrakt poster til intensivsykepleierne NSFs

fagkongress i Tønsberg 21-22 september. Alle tema innenfor vårt fagfelt er

aktuelle.

Vi åpner for postere i to kategorier: fagutviklingsprosjekt og forskningsprosjekt.

Abstraktet struktureres etter skjema og skal ikke inneholde mer enn 350 ord

eksklusive navn, tittel og arbeidsted, adresse og e-post.

Posteren skal utformes størrelse 90 x 120 cm, innsender har selv ansvar for å

trykke og medbringe denne til kongressen. Frist for innsendelse av abstrakt for

poster er 01.08.2023. Aksepterte postere får tilbakemelding forløpende.

I år vil det deles ut prisen for postere gå til beste fagutviklingsprosjekt og beste

forskningsprosjekt. Posterne fagfellevurderes av en komité og priser blir delt ut

under festmiddagen. Postere vurderes etter følgende kriterier:

  •  Vitenskapelig kvalitet

  •  Implikasjoner for klinisk praksis

  •  Presentasjonsform

Fyll inn skjema her !

Med vennlig hilsen forsknings og utdanningsutvalget intensivsykepleiere NSF.

bottom of page