top of page

Forelesere

Image-empty-state.png

Anne Cecilie Strand

Intensivsykepleier/ klinisk spesialist ved Barneintensiv OUS, Rikshospitalet

Smertelindring av barn på intensiv – vurdering og behandling

Image-empty-state.png

Bjørn Bendz

Kardiolog og Klinikksjef i Hjerte-, lunge og karklinikken ved OUS, Rikshopitalet

Kardiogent sjokk – er det håp for bedre overlevelse?

Image-empty-state.png

Espen Rostrup Nakstad

Assisterende direktør i Helsedirektoratet

Avslutningsforedrag

Image-empty-state.png

Hilde Wøien

Intensivsykepleier, PhD, MNSc,
Generell intensiv 1, RH, Akuttklinikken, Oslo universitetssykehus

Forskning på akutt kritisk syke

Image-empty-state.png

Kristin Wisløf Aase

Overlege ved avdelingen for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet

Åpningsforedraget. Nytt liv - Muligheter og utfordringer

Image-empty-state.png

Michael Mortensen

Intensivsykepleier, PhD student ved Høgskulen på Vestlandet

Intensivstudenters erfaringer med studiet.

Image-empty-state.png

Sylvi Vullum

Seksjonsleder ved intensivavdelingen ved Akershus Universitetssykehus

Ledererfaringer ved krisebemanning

Image-empty-state.png

Athar Ali Tajik

Kardiolog og Medisinsk fagdirektør i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgtjenesten

Teknologi og innovasjon i helseforskning

Image-empty-state.png

Britt Fredriksen

Intensivsykepleier/HVHS-koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling OUS, Rikshospitalet

Medfødt hjertefeil i Norge. Erfaringer fra de siste 40 år

Image-empty-state.png

Gro Sørensen

Intensivsykepleier/VAD koordinator ved Thoraxkirurgisk intensivavdeling ved OUS, Rikshospitalet

Hjertetransplantasjon - Nytt liv, nye muligheter

Image-empty-state.png

Irene Lie

Intensivsykepleier, PhD, Leder ved Senter for Pasientnær Hjerte og Lungeforskning, Hjerte-, Lunge- og karklinikken, OUS

Helsepersonells erfaringer med COVID-19 pasienter på intensivavdelinger i Norge.

Image-empty-state.png

Marte-Marie Wallander Karlsen

Marte-Marie Wallander Karlsen Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1, OUS, Rikshospitalet/ Studieleder og førsteamanuensis Lovisenberg Diakonale Høgskole

Holder to foredrag. Intensivstudenters erfaringer med studiet og
Nye perspektiver i samhandling med våkne intensivpasienter-muligheter og utfordringer

Image-empty-state.png

Pål Aksel Næss

Overlege/professor ved avdeling for traumatologi, Akuttklinikken OUS, Ullevål

Behandling av traumepasienten

Image-empty-state.png

Tina Gaarder

Tina Gaarder Overlege/professor ved avdeling for traumatologi, Akuttklinikken OUS, Ullevål

Behandling av traumepasienten

Image-empty-state.png

Bente Baklund

Spesialsykepleier ved Lovisenberg Lindring og Livshjelp/ Lovisenberg Diakonale sykehus

Psykososial støtte til helsepersonell under covid-pandemien

Image-empty-state.png

Emilie Sveinang Hemma

Lege i spesialisering ved Akuttmedisinsk avdeling/ CBRNE senteret OUS, Ullevål

CO-forgiftninger og grottefesten i Oslo

Image-empty-state.png

Guro Grindheim

Overlege ved avdeling for Anestesiologi OUS, Rikshospitalet

Små barn på respirator – vurdering og behandling

Image-empty-state.png

Kristin Hofsø

Kristin Hofsø Intensivsykepleier ved Generell intensiv 1 OUS, Rikshospitalet/ Førsteamanuensis Lovisenberg diakonale høgskole

Senskader hos intensivpasienter - innlagt på grunn av COVID-19

Image-empty-state.png

Martin Lieungh

Intensivsykepleier, Leder for programmgruppen for intensivsykepleierutdanningen, Rethos 3 og fagkoordinator Nye OUS, Oslo Universitetssykehus

Hvordan har arbeidet med rethos 3 vært. Hvilke vurderinger ligger bak de nye retningslinjene?

Image-empty-state.png

Siv Stafseth

Intensivsykepleier, fagutviklingssykepleier og PhD ved Akuttklinikken Oslo Universitetssykehuset

Helsepersonells erfaringer med COVID-19 pasienter på intensivavdelinger i Norge.

Forelesere

bottom of page